SINTEZA MASURILOR ANTICRIZA PROPUSE DE A.C.P.R.

 

A.   Masuri generale de interes economic si social

 

 1. Cresterea gradului de absorbţie si de accelerare a procesului de implementare a fondurilor structurale prin:

 

Crearea si implementarea campaniilor de informare si promovare a fondurilor structurale din perspectiva beneficiarilor. Profesionalizarea  „assesment-ului” proiectelor prin inventarierea potentialilor beneficiari, consultanta acordata viitorului beneficiar, scrierea corecta a proiectului , dezvoltarea unui „civism” responsabil al partilor implicate;       

Definirea clara a notiunii conflict de interese  pentru o interpretare unitara si sanctionarea celor care desi se afla in conflict de interese conduc din umbra diverse proiecte si ONG-uri. Introducerea unui sistem de motivare a specialiştilor (functionari si personal contractual) din cadrul institutiilor publice care lucreaza in proiecte finantate din fonduri structurale. Deblocarea cu celeritate a ocupării posturilor vacante în cadrul autorităților care gestionează instrumentele structurale, pe baza analizei încărcării personalului.

Crearea unui ambiante parteneriale intre beneficiari si AM/OI/OIR prin stabilirea unei proceduri mai flexibile de comunicare/interactiune dintre acestia. In acest moment angajatii AM/OI/OIR au o atitudine neprietenoasa, inducand beneficiarilor teama . Starea generala este tensionata si baneficiarii sunt tratati cu suspiciune.

La nivelul AM aproape ca este interzis contactul beneficiarilor cu personalul.

Accelerarea procesului de evaluare si contractare a proiectelor si de reducere a termenelor de efectuare a platilor, in principal prin introducerea unui sistem de motivare a specialistilor din cadrul autoritatilor de management .

Ridicarea nivelului profesional al evaluatorilor de proiecte si “standardizarea” acestei activitati pe baza unor criterii transparente care sa probeze performanta si expertiza relevanta  a persoanelor respective pentru domeniul in cadrul caruia evalueaza;

Crearea de “parghii” financiare prin Fondul de rezerva al Guvernului, necesare sprijinirii in implementare a  beneficiarilor de proiecte (vezi sistemul practicat in UK – “investors in people”);

Simplificarea sistemului de accesare al fondurilor structurale si implicarea activa a statului si partenerilor sociali (prin comisiile de dialog social) in procesul de urmarire a absorbtiei fondurilor si implementarii proiectelor (vezi ex Spaniei, Portugaliei);

Evaluarea continua a realitatii economice si sociale si realizarea de analize actualizate a nevoilor regionale/natioanale pentru ca proiectele propuse sa se bazeze pe indicatori reali si sa contribuie efectiv la devoltare. Stabilirea unor reguli de punctare in functie de tipologia proiectului pentru a orienta beneficiarii si catre sectoare mai putin atractive.

Evaluarea obiectiva si permanenta a tipologiei proiectelor aflate in implementare si a celor contractate pentru eliminarea redundantei in ceea ce priveste interventia pe acelasi tip de grup tinta sau dezvoltarea acelorasi tipuri de activitati de catre entitati diferite;

Consultarea mediului de afaceri in perspectiva stabilirii prioritatilor pentru finantarea din instrumente structurale aferenta perioadei de programmare 2014 – 2020.

Depolitizarea totala a AM-urilor si numirea conducerii acestora pe criterii de competenta si performanta.

2.      Eliminarea imediată a impozitului minim. Reglementarea impozitului forfetar să vizeze cu prioritate sectoarele în care activează firmele multinaţionale şi marile întreprinderi, care au un grad mic de rentabilitate (industria chimică şi petrochimică, industria tutunului, industria alcoolului). 

 

3.      Reducerea cotei unice de impozitare la 10%. Sumele pierdute la bugetul de stat prin diminuarea bazei de impozitare pot fi compensate prin impozitarea jocurilor de noroc on line atat in ceea ce priveste firmele organizatoare, cat si a jucatorilor care participa la acest gen de jocuri. In Romania este vorba de circa 500 de milioane de euro jucati anual on line (firmele ce detin aceste site-uri sunt din afara Romaniei), sume care nu sunt impozitate deloc la aceasta ora in Romania. In afara de ratiunile economice ale controlului jocurilor on line, supravegherea acestui domeniu joaca un rol si in prevenirea si combaterea spalarii banilor, protectia minorilor si in combaterea criminalitatii organizate. Pe de alta parte, este necesara modificarea prevederilor articolului 77 Cod Fiscal referitoare la impozitarea veniturilor obtinute din jocuri de noroc, astfel incat acestea sa poata fi aplicate. Inlocuirea exercitiului fiscal la 24 de ore cu impunerea fiecarui venit in parte si, acolo unde este necesar, a impozitelor procentuale cu unele forfetare, sunt masuri care vor conduce la cresterea semnificativa a veniturilor catre bugetul de stat din acest domeniu.

4.      Creşterea accesului IMM-urilor la procedurile de achiziţii publice, prin creşterea transparenţei, dezvoltarea de servicii gratuite de informare şi asistenţă a IMM-urilor, realizarea unui parteneriat real cu confederaţiile patronale reprezentative pe întreaga durată a procesului de achiziţie publică, eliminarea practicilor corupte şi discriminatorii, creşterea sancţiunilor şi angajarea răspunderii directe a personalului cu competenţe în domeniul achiziţiilor publice, combaterea plăţilor întârziate, prin reglementarea obligaţiei de plată a facturilor în termen de maxim 30 de zile calendaristice, cu sancţiuni (dobânzi şi penalităţi la nivelul celor pentru datorii la buget).

 

5.      Scutirea de penalitati a societatilor comerciale care isi platesc pana la 31 decembrie 2010 datoria de baza din actele contabile catre bugetul de stat 

6.      Plata cu celeritate de catre entitatile achizitoare cu capital de stat a creantelor inregistrate catre sectorul de constructii la 01.01.2010 evaluate la 1,2 mld euro. 

 

7.      Promovarea unor masuri urgente si ferme de catre BNR de finantare a productiei si a investitiilor, aplicandu-se dobanzi la nivelul “bancilor mama” din tarile membre UE.

 

8.      Eficientizarea sistemului de colectare a taxelor si impozitelor pentru asigurarea resurselor necesare administratiei publice precum si instituirea urgenta a simetriei in tratamentul obligatiilor bugetare ale agentilor economici si ale MFP alaturi de entitatile achizitoare cu capital de stat.

9.      Externalizarea serviciilor administrative din cadrul instituţiilor de stat prin unităţi economice non-profit pentru limitarea cheltuielilor bugetare.

10.   Plata arieratelor prin achitarea de catre stat a datoriilor catre firmele private de la care au achizitionat bunuri si servicii catre ordonatori de credit secundari si tertiari, inclusiv autoritati locale.

11.   Plata de catre stat a penalitatilor si dobanzi de intarziere la plata  in cuantum egal cu

cele percepute de ANAF, pentru datoriile mai vechi de treizeci de zile catre agentii economici privati.

12.   Reducerea la 6% a TVA pentru produsele alimentare

13.   Facilitati fiscale pentru fiecare loc de munca nou creeat si acordarea de subventii catre producatorii ce produc pentru piata interna.

14.   Cresterea plafonului de garantare pentru Eximbank si a nivelului de capitalizare pentru CEC.

 B.   Masuri specifice de ordin legislativ

 

1.  Implementarea unor proceduri clare şi transparente de acordare a ajutoarelor de stat prin aplicarea transparenta a masurilor OUG nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor , a ajutoarele de stat, creşterea transparenţei şi îmbunătăţirea activităţii noii Agenţii Române pentru Investiţii. Noua ordonanta ar trebui sa sprijine si sa incurajeze prioritar aceste investitii.

2.  Imbunatatirea legislaţiei pentru sprijinirea producerii de energie din surse

regenerabile prin crearea unui mecanism de suport pe termen lung in acelasi timp cu stimularea investitiilor pentru eficientizarea consumului energetic.

3. Îmbunătăţirea cadrului legal privind ajutorul de stat (modificarea H.G. nr. 1680/2008

pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, în vederea scăderii pragurilor condiţiilor de eligibilitate referitoare la valoarea minimă a investiţiei şi numărul minim de noi locuri de muncă,  de la mimim 10 milioane euro şi minim 100 locuri de muncă, la 20.000 euro şi 10 locuri de muncă).

4.  Modificarea art. 26 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi

dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru reglementarea obligativităţii alocării anuale – prin Legea bugetului de stat – de fonduri în valoare de minim 1% din PIB pentru finanţarea programelor de dezvoltare şi a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi IMM-uri. Alocarea (la rectificarea Bugetului) a suplimentării programelor în derulare, pentru susţinerea înfiinţării şi dezvoltării a 10.000 de IMM-uri.

            5.  Imbunatatirea urgenta a legislatiei achizitiilor publice in baza urmatoarelor propuneri:

 1.  
  • Reintroducerea prin act normativ  a obligativitatii utilizarii normelor de contractare inconstructii FIDIC (Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti) si obligarea autoritatilor contractante la respectarea spiritului, formei si fondului acestor norme, ca fiind cele mai echilibrate in partajarea drepturilor, obligatiilor si riscurilor intre  Contractant si Antreprenor;
 1.  
  • Termenul de garantie de buna executie, sa nu mai fie criteriul de evaluare a oferteitrecuta in caietul de sarcini, pentru toti ofertanti sa ramana obligatia legala de indeplinit in executarea lucrarii conform reglementarilor in vigoare ;
 1.  
  • Efectuarea platilor pentru investitiile din fonduri bugetare sa nu se faca doar in intervalul 24-31 ale fiecarei luni. Extinderea perioadei va contribui la reducerea blocajului financiar a executantului ;
 1.  
  • Modificarea  HG 264 / 2003 privind conditiile si limitele de acordare a avansurilor si aplicarea normelor FIDIC referitoare la avansuri;
 1.  
  • Obligarea autoritatilor contractante de a accepta  pentru garantiile de buna executiescrisori de garantie bancara dar si  retineri succesive din  facturile intocmite lunar, conform conditiilor FIDIC;
 1.  
  • Stabilirea unei proceduri de elaborare a caietului de sarcini in care sa nu se mai facatrimitere directa la anumiti prestatori de servicii si care sa elimine cerintele discriminatorii legate de experienta tehnica similara exagerate.

 

6. Promovarea urgenta a Legii responsabilitatii fiscale care sa puna bazele bugetarii

multianuale.

7.  Armonizarea OUG 92/2009 privind amanarea la plata a obligatiilor fiscal neachitate la

termen cu OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie in vederea obtinerii unor rezultate semnificative prin aplicarea acesteia din urma.

8.  Armonizarea L50/91 actualizata prin L214/09 privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii cu prevederile comunitare pentru fluidizarea procedurilor specifice (cu consultarea ARACO, RUR, OAR   etc ).

9.  Promovarea in regim de urgenta a unei Legi a locuintei care sa permita dezvoltari de

proiecte pentru constructia de locuinte sociale in parteneriat cu autoritatile publice centrale sau locale.

10. Stimularea industriei autohtone şi reducerea importurilor prin reglementarea în

regim de urgenţă, a extinderii măsurilor adoptate prin Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, privind protecţia împotriva înţelegerilor şi practicilor anticoncurenţiale şi accelerarea plăţilor comercianţilor către toate IMM-urile furnizoare din industria uşoară, mobilă, produse chimice, etc.

11. Punerea în aplicare a art. 66 din Directiva 112/2006/CE şi valorificarea bunelor practici

europene în domeniul plăţii TVA-ului la încasarea facturilor, cu modificarea în regim de urgenţă a Codului fiscal.

               C.  Masuri specifice pe euro-regiuni

Instituirea de planuri anti-criză pe cele 8 euro-regiuni. Utilizarea celulelor anti-criză la nivel regional pentru identificarea de măsuri şi pârghii de relansare economică la nivelul euro-regiunilor. Economiile locale au un anumit specific şi trebuie gândite în conformitate cu posibilităţile şi resursele zonelor respective, în funcţie de industriile şi posibilităţile locale.

Anunțuri
Published in: on Octombrie 25, 2010 at 9:55 AM  Comments (2)  

The URI to TrackBack this entry is: https://danmateiagathon.wordpress.com/2010/10/25/sinteza-masurilor-anticriza-propuse-de-a-c-p-r/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 comentariiLasă un comentariu

 1. Stimate d-le Aghaton,
  Ideea de a propune un ansamblu coerent de masuri punctuale anticriza,este una salutara,cita vreme clasa politica este straina de economie.
  Cu toate acestea,consider ca,pentru a face aplicabile si urmate de rezultate pozitive masurile propuse de dvs., este necesar ca mai intai(ori simultan), sa fie implementat un „proiect/program national anticriza,prin schimbare”,de natura sa creieze conditiile minimale,pentru aplicarea unor masuri punctuale,in functie de conditiile economice locale.
  Acest „program de schimbare”,vizeaza:
  1. eradicarea generala a postcomunismului politic(caracterizat prin unicul efort de cistigare a puterii,impartirea foloaselor sale,fara respectarea promisiunilor electorale);
  2.eradicarea postcomunismului economic(caracterizat prin economia de cumetrie,sifonarea banului public,crearea de rente administrative pentru clientele politice,conditionarea investitiilor de obtinerea unor foloase personale,etc.)
  3.eradicarea postcomunismului social(caracterizat prin vinzarea de voturi contra a doi mici si o bere,necunoasterea si nesustinerea politica a propriului interes de grup,patura sau clasa sociala,etc.)
  Performanta economica fiind una de „rezultat final” a activitatii politice,economice si sociale,a celei organizatorice si institutionale/administrative,a celei stiintifice,etc.,imbunatatirea vietii economice trebuie sa inceapa cu schimbarea fundamentelor „postcomuniste ” actuale,cu fundamente capitaliste veritabile,functionale.
  Clasa politica,sindicatele,patronatele,FMI-BM-UE,elita intelectuala(din domaniul economic),
  societatea civila,etc. nu pot realiza nici o schimbare fara un „proiect/program politic,economic si social national” de schimbare.
  Un astfel de proiect n-a fost realizat de 20 de ani,eu avind sansa ca in urma unui studiu sistematic de mare durata,avind si calificarea universitara adecvata,sa pot realiza un”proiect national de schimbare”.
  El are ca baza si experienta dezvoltarii economice a Japoniei epocii Meiji,a statelor „tigrilor asiatici”,a fostelor tari socialiste,dar si experienta tarilor care,in epoca moderna au cunoscut o dezvoltare economica rapida,etc.
  Am oferit pentru evaluare si implementare acest „proiect/program clasei politice(guvern-presedinte),marilor confederatii sindicale,unor personalitati ale vietii politice,stiintifice,etc,dar fara rezultat.
  Partidele nu sint interesate de schimbare,fiindca orice schimbare transforma oamenii politici in „salariati”,din profitori ai banului public,sindicatele nu sint interesate,deoarece imbunatatirea radicala a vietii ecnomice ar face din ele ceva „marginal”,societatea civila nu exista.
  Mai ramin ca singurele interesate,patronatele,ele fiind reprezentatele celor mai mari „perdanti” economici de pe urma crizei „structurale” a Romniei,produsa datorita pierderii a 4-5 milioane de locuri de munca si a industriei care le asigura,din 1989 pina astazi.
  3 milioane si ceva de salariati la privat nu pot sustine 22 de milioane de locuitori,astfel ca povara economica va cadea tot mai mult,pe seama clasei avute,ea fiind unica posesoare de bani si bunuri materiale,consumabile pentru depasirea crizei.
  Nu stiu daca clasa avuta si patronatele care o reprezinta,sesizeaza aceasta crunta realitate, propunerea UNPR de preluare la Stat a 1 la suta din averile de peste 500 de mii de Euro,putind fi nu doar inceputul,ci si semnul continuitatii salvarii bugetului,pe seama clasei bogate.
  Daca salariatii pierd 50-100 de milioane de lei(Vechi)anual,clasa bogata poate pierde intreaga avere,posibilitate confirmata deja la multi antreprenori.
  Avind doar o (prapadita) de farmacie,pentru care muncim toata familia de 17 ani,ma zbat de peste un an,fara succes,pentru promovarea programului de iesire din criza.
  Criza este un bun moment de „schimbare”,mai ales ca Basescu si-a legat soarta politica personala de iesirea din criza.
  In aceste conditii,initiativa contactarii d-lui Basescu de catre dvs.,ca reprezentant al clasei antreprenoriale,care sa propuneti promovarea programului economic aflat in discutie,s-ar putea bucura de un deplin succes,fiindca si implementarea reformei este gindita in detaliu,printr-un „program separat de implementare si monitorizare corectiva,in timp real”.
  In cazul in care sinteti de acord cu propunerea de promovare a programului,urmeaza sa ma prezint la dvs. pentru a vi-l expune la modul concret,spre a avea o prima baza de discutie cu PRESEDINTELE,CARE TREBUIE SA FIE UNICUL INTERLOCUTOR POLITIC,pentru ca initiativa sa ramina sub controlul dvs.
  Numai Basescu poate struni si mina clasa politica la acceptarea si inhamarea la realizarea unui proiect national dificil,solicitant si de durata,din care Romania ca stat si populatia va avea cistigul principal,comparativ cu situatia ei de astazi.
  Va rog respectuos,sa-mi comunicati la tel. 0761/196940 un E-mail(personal,ori utilizat de dvs.),pentru a va comunica:
  a.Scrisoarea(in 10 pagini) de oferta a programului economic catre P.Ministru si Presedinte;
  b.Analiza economica a celor 20 de ani de la Revolutie,ca document de sustinere stiintificaa scrisorii de oferta a programului economic(in 30 de pagini);
  O prima idee asupra gindiri politice si economice o puteti realiza,prin lectura comentariilor mele,pe Realitatea TV(politic-economic),VoxPublica,Standard.ro,blogul d-nei Andreea Vas,cit si pe Net,la numele Caliman Eugen.Blogul personal,este la inceput de elaborare.
  In speranta unui raspuns pozitiv,va asigur de intreg respectul,

 2. Multumesc pentru comentariul foarte amplu. Vom discuta si despre programul propus de Dvs.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: