Ce putem face să nu pierdem banii POSDRU

http://www.goldennews.ro

Comisia Europeană va emite în câteva zile o decizie de întrerupere a plăţilor pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) din cauza unor deficienţe majore ale sistemului de mangement şi control. POSDRU reprezintă a doua axă ca mărime în România, riscul de sistare al fondurilor pe acest program putând priva România de 3,7 miliarde de euro.

Diminuarea birocraţiei şi transparentizarea etapelor sunt două din soluţiile propuse de experţii Golden Mind & Spirit care au atras atenţia recent asupra riscului întreruperii şi chiar sistării finanţărilor europene dacă nu se îmbunătăţesc condiţiile de implementare. Întreruperea plăţilor pentru POSDRU a venit să confirme concluziile experţilor Golden Mind & Spirit şi reprezintă un semnal foarte grav pentru România pentru că se poate ajunge la sistarea lor definitivă. Este momentul ca autorităţile de management să treacă de îndată la diminuarea birocraţiei accesării fondurilor europene dacă nu vrem să pierdem o sursă uriaşă de finanţare nerambursabilă. Modelul Poloniei de absorbţie al fondurilor europene, al unei autorităţi unice sub umbrela căreia activează toate programele operaţionale, ar trebui să fie luat în serios în România pentru că reprezintă un succes la nivelul Uniunii Europene. De aceea, experţii Golden Mind & Spirit propun centralizarea tuturor instituţiilor care se ocupă de absorbţia fondurilor europene la Ministerul Afacerilor Europene pentru a obţine corelarea, simplificarea şi unificarea metodologiilor de implementare. De asemenea, experţii recomandă termene fixe şi rapide în lansarea apelurilor, dar şi în evaluarea proiectelor depuse şi, ulterior, în răspunsurile oferite solicitanţilor pe perioada implementări. Astfel, ar trebui respectat cu stricteţe termenul de 30 de zile pentru evaluare, rambursare şi răspunsurile la notificările beneficiarilor, termen care în prezent nu este respectat.

Recomandări generale

Experţii Golden Mind & Spirit au analizat principalele cauze ale blocării fondurilor europene şi propun următoarele recomandări:

–                Respectarea calendarului lansărilor de cereri de proiecte

–                Respectarea principiului publicării spre consultare publică a ghidurilor solicitantului pe  o perioadă de 30 de zile

–                Anunţarea apelurilor şi publicarea ghidului solicitantului în formă finală cu cel puţin 30 de zile înainte de lansarea lor propriu-zisă

–                Reducerea dimensiunii apelurilor de proiecte, concomitent cu creşterea frecvenţei lansărilor (mai multe depuneri în decursul unui an, cu o predictibilitate mai mare, după modelul PNDR), pentru evitarea blocajelor, precum şi pentru păstrarea unei relevanţe mai mari a problemelor adresate de proiecte. De exemplu, pe POSDRU, pentru 2011, s-a lansat un singur apel accesibil tuturor categoriilor de beneficiari pentru DMI 6.1, pe teme de economie socială. Nici până în prezent, evaluarea pentru acest apel nu a fost finalizată, deşi a trecut un an de la închiderea sesiunii de depunere (ianuarie 2011).

–              Reflectarea sumelor de bani rămase disponibile prin rezilierea de contracte de finanţare şi a economiilor în urma licitaţiilor publice.

–              Publicarea periodică a stadiului proiectelor majore aflate în implementare (cu accent pe proiectele mari de infrastructură POS TRANSPORT, POS MEDIU) şi evidenţierea problemelor şi întârzierilor în gestionarea proiectelor, precum şi a soluţiilor adoptate.

–              Eficientizarea acţiunilor de tip helpdesk, prin creşterea relevanţei informaţiilor furnizate de funcţionari – evitarea răspunsurilor de tip copy-paste din ghidurile solicitanţilor şi orientarea către oferirea de răspunsuri clare şi consistente la problemele întâmpinate de beneficiari. Tot în acest sens, se recomandă publicarea unor liste cu responsabilii helpdesk pentru fiecare axă/ domeniu de intervenţie/ apel, pentru îmbunătăţirea relevanţei sprijinului oferit beneficiarilor.

–              Evitarea modificărilor unilaterale a condiţiilor contractuale, inclusiv cele de ordin financiar, din partea Autorităţilor de Management şi cu aplicabilitate pentru proiectele aflate deja în implementare. Schimbările de această natură antrenează efecte negative în implementarea proiectelor (execuţia graficului de activităţi, capacitatea de a onora obligaţiile de plată, atingerea obiectivelor proiectelor), dar şi în capacitatea de absorbţie a fondurilor. Exemplu: POSDRU Ordinul 1995/23.08.2011 emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ordinele Ministerului Finanţelor Publice 2359 şi 2370/2011, privind schimbarea condiţiilor de prefinanţare şi rambursare.

–              Reducerea termenelor de validare a cererilor de rambursare: complementaritate între o abordare proactivă (sprijin pentru beneficiari în întocmirea cererilor de rambursare, o legislaţie mai clară în ceea ce priveşte categoria de cheltuieli eligibile/ neeligibile, programarea mai riguroasă a necesităţilor de plată, simplificarea modului de raportare financiară) şi o abordare reactivă (măsuri de control/ audit mai eficiente, care să elimine întârzierea verificărilor cererilor de plată, descentralizarea unor atribuţii de verificare şi control şi preluarea lor de către organismele intermediare).

–              Creşterea capacităţii de programare, implementare şi monitorizare a autorităţilor de management prin utilizarea eficientă a fondurilor destinate asistenţei tehnice (selectarea unor organisme/ companii cu portofolii şi rezultate atestate în sprijinirea autorităţilor care gestionează fonduri europene). Accentul ar trebui pus pe activităţile cheie pentru absorbţie (evaluare proiecte, contractare, verificare cereri de prefinanţare/rambursare, monitorizare).

 

 

Recomandări specifice pentru POSDRU

Pentru că, la această oră, POSDRU se află în pericol de sistare, experţii Golden Mind & Spirit consideră că trebuie luate măsuri imediate pentru rezolvarea anumitor situaţii punctuale, după cum urmează:

1. Problema: Obligativitatea instituţiilor publice de a solicita spre rambursare cheltuielile efectuate la intervale de  maxim 3 luni. În condiţiile  în care ritmul de evaluare de către OI a unei cereri de rambursare depuse depăşeşte, de cele mai multe ori, acest interval de 3 luni, beneficiarii se găsesc în situaţia respingerii cererilor de rambursare depuse conform graficului estimativ de rambursare, dar înainte de primirea raspunsului la evaluarea cererii de rambursare precedente.

Recomandare: Corelarea între capacitatea de verificare a OI-urilor şi prevederile privind depunerea cererilor de rambursare de cştre instituţiile publice, care conform  OUG 120/2010 sunt obligate să depuna cererile de rambursare la fiecare 3 luni.

 

2.Problema: Unificarea modului de abordare a problemelor de către OI-urile regionale. În prezent sunt multe situaţii în care, pentru aceeaşi problemă, OI-urile transmit solicitări/răspunsuri diferite, lucru care crează confuzie în randul beneficiarilor.

Recomandare: Crearea unei metodologii de implementare comune şi a unei baze de date comune de cunoştinţe/ informaţii/ răspunsuri către beneficiari.

 

3.Problema: Mecanism greoi de lucru cu sistemul ActionWeb pentru corectarea evidenţei cheltuielilor. În prezent, beneficiarul trebuie să transmită o solicitare scrisă către AMPOSDRU.

Recomandare: Modificarea mecanismului de deblocare în timp real a sistemului ActionWeb prin crearea unei funcţionalităţi suplimentare accesibile beneficiarilor.

 

4.Problema: Mod diferit de abordare a problemelor legate de recuperarea sumelor declarate iniţial neeligibile la evaluarea cererii de rambursare şi corectate ulterior în urma soluţionării contestaţiei.

Recomandare: Publicarea unei instrucţiuni AMPOSDRU prin care se reglementează acest mecanism.

 

5.Problema: Limitarea accesului la finanţare pe DMI 6.4 datorită includerii AMPOSDRU şi     OI-urilor în lista de beneficiari eligibili şi a personalului AMPOSDRU în grupul ţintă eligibil.

Recomandare: Modificarea listei de beneficiari eligibili şi a grupului ţintă eligibil pe apelul care este planificat a se lansa în 2012 prin excluderea AMPOSDRU şi OI-urilor deoarece beneficiază deja de axe distincte de asistenţă tehnică în cadru POSDRU, precum şi de un program operaţional de asistenţă tehnică (POAT).

 

Reclame
Published in: on Februarie 18, 2012 at 1:57 PM  Lasă un comentariu  

The URI to TrackBack this entry is: https://danmateiagathon.wordpress.com/2012/02/18/ce-putem-face-sa-nu-pierdem-banii-posdru-ce-putem-face-sa-nu-pierdem-banii-posdru/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: